22 mai 2018

Roheline hea asukohaga Kristiine tõmbab edukaid ettevõtteid

Kristiine on arendajate lemmikpiirkond, kus esindatud peaaegu kõik majandusharud.

Ettevõtluskeskkond on keskkond, kus tegutseb ettevõtja. Ettevõtluskeskkonda saab defineerida kui kombinatsiooni üldistest majanduslikest, sotsiaal-setest ja poliitilistest teguritest, mis mõjutavad inimeste valmisolekut ja võimekust tegeleda ettevõtlusega, ning ettevõtlusele mõeldud abi- ja tugiteenuste kättesaadavusest, mis toetavad ettevõtete asutamisprotsessi.

Tallinna eesmärk on luua ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligi tõmbav ning majanduse moderniseerimist toetav majanduskeskkond. Selleks toetab ja arendab linn ettevõtlust. Linnaosadel on siin suur roll, sest need seavad prioriteete, toovad välja puudujääke ning täiendavaid investeeringuid vajavaid kohtasid.

Rohelus mõjub hästi

Kristiine linnaosa on ettevõtluse arendamiseks hea ja sobilik piirkond. Nimelt on meil hea logistiline ühendus kõikide linnaosadega, asub ju Kristiine Tallinna keskmes, mis soosib igati inimeste valmisolekut tegeleda ettevõtlusega. Siia rajatakse uusi büroohooneid ja kõik vajalik on lähedal.

Samas on linnaosas palju parke, rohelust ja puid, igale ettevõtte imidžile mõjub see hästi ja aitab kaasa innovatsioonile. Kristiine on pidevas arengus, oleme arendajate lemmikpiirkond. Võime julgelt öelda, et meil on polüfunktsionaalse majandusega linnaosa, sest siin on esindatud peaaegu kõik majandusharud.

Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, elektri- ja sidevõrgud, gaasimüük on koondunud peamiselt Marja-Laki-Liimi piirkonda. Arstiabi saab Järve asumis ja Lillekülas. Hambaid ravis 2015. aastal linnaosas 23 ettevõtet. Samuti on palju kaubandusfirmasid, kes tegelevad nii jae- kui ka hulgimüügiga, samuti jaemüügiga interneti või posti teel. Juuksuri- ja iluteenindusega tegeles 2015.aastal linnaosas 53 ettevõtet.

Teed korda

Suurimad tööandjad on äriregistri ja majandusaruannete järgi AS Norma, P. Dussmann Eesti Osaühing, Elisa Eesti AS, Circle K Eesti Aktsiaselts, Kim Johansen Transport osaühing, Valio Eesti Aktsiaselts ja Eesti Keskkonnateenused AS. Uusi ettevõtteid luuakse tegelikult pidevalt juurde, ärikeskkond on muutumises, mistõttu võib lühikese aja jooksul muutuda ka suurimate tööandjate tabel. Samuti on linnaosas oluline roll ka start-up'idel ja väikeettevõtlusel.

Loetelust saab järeldada, et Kristiine linnaosas registreeritud ettevõtted on äriregistri majandusarunde järgi edukad, loetelu esimesed viis ettevõtet on kolme aasta jooksul liikunud positiivses suunas. Ainuüksi linnaosas registreeritud nelja ettevõtte abil on 2018. aastaks saanud tööd 762 inimest rohkem kui 2015. aastal. Kokku oli äriregistri järgi Kristiine linnaosas registreeritud 2015. aastal 4692 ettevõtet, kus töötas majandusaasta aruande järgi 18 934 inimest.

Kui võrrelda Kristiinet teiste linnaosadega, siis võib öelda, et Kristiines on läbi aastate olnud töötus enam-vähem stabiilne. Näiteks 2017. a oli siin 515 registreeritud töötut, selle aasta seisuga 562. Samas, kui vaadata kaugemale tagasi, siis viimase kümne aasta jooksul on töötute arv vähenenud, olgugi et elanike arv on selle ajaga kasvanud. Siinkohal on linnaosavalitsusele oluline, et meie inimestel oleks tööd ja ka kriisiaegadel ei toimuks kiiret töökohtade arvu vähenemist.

Käesoleval aastal alanud teede remont on oluline ka siin tegutsevatele ettevõtetele, nii puudutab neid otseselt Tondi tänava kui ka Tuuliku tee ehitus, mõlemat teed kasutavad aktiivselt mitmed rahvusvahelised ettevõtted.

Kokkuvõttes on Kristiine linnaosa ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligi tõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerimist toetav majanduskeskkond.

19 märts 2018

Löwenruh' park saab tiiki ületava silla ja 32 kohaga parkla

Kevadel algab taas menukas tasuta kepikõnnisari "Käime Löwenruh`s", suvel tulevad jälle ka lastehommikud. 

Meil kõigil on õigus ja vajadus liikuda, kuid sageli ei ole rahapuudusel võimalik treenida spordiklubides. Just sellepärast on linnas vabaõhu treeningpaigad, kus asuvad välitrenažöörid. Endine mõisapark Löwenruh on looduskaitseala, kus asub 14 vaatluspunktiga õpperada, mis tutvustab loodust ja ajalugu. Pargi teine pool on aga mõeldud sportimiseks. Siit leiate võimlemiseks ja jõuharjutusteks mõeldud trenažöörid, petangiväljaku ning võimaluse mängida lauatennist. Turvalisuse huvides on trenažööride alla paigaldatud kummimatid. Perede seas on populaarseks saanud mänguväljak, mis meenutab keskaegset kindlust. Seal on ka Tallinna esimene erivajadustega lastele mõeldud mänguelementidega mänguala.

Eakatele sobivamad trennielemendid asuvad Tondimõisa, Räägu või Cederhelmi pargis, kuid ka Kuldnoka asumi sisehoovides. Lastele ja noortele on rajatud kogupere mänguväljak Tondimõisa ja Löwenruh` parki. Populaarsemad välitreeningu paigad on Kirsi 8 ja 10 vahel, Välja 8 juures või Seebi elamukvartalis. Välitrenažööre on tänaseks juba igal pool Kristiines, neist paljudes näitavad teabetahvlid, kuidas teha harjutusi õigesti. Trennipaigas saab teha aeroobset trenni, jõu- ja lõõgastavaid harjutusi sõltumata vanusest.

Jaanituli ja kontserdid

Koertega saab jalutamas käia Lilleküla jaama juures, Tondimõisa pargis, Mooni tänaval Cederhelmi pargis ja ka Tildri tänaval. 2018. aastal on plaanis korrastada linnaosa pallimänguväljakuid ja paigaldada olemasolevatele väljakutele uusi välitrenažööre.

Ka Löwenruh` park läbib tänavu uuenduskuuri. Park saab juurde tiiki ületava silla ja 32-kohalise parkla. Uus 20-meetrine sild rajatakse Kullo huvikeskuse poolsele küljele, parkla koos kõnniteedega aga Mustamäe tee poole. Töö tulemusena muutub pargi külastamine mugavamaks ja jalakäijasõbralikumaks.

Sel kevadel algab tasuta menuka kepikõnnisarja "Käime Löwenruh`s" seitsmes hooaeg. Oodatud on kõik, kel soov värskes õhus tervislikult ja aktiivselt aega veeta. Trennid kestavad maist septembrini professionaalse treeneri Aliis Sarapiku juhendamisel. Pargis jätkuvad suvel ka populaarsed lastehommikud ja välitreeningud, toimub traditsiooniline jaanituli ja suvekontsertide sari.

Noortele jalgratturikoolitused

Kristiines arenevad kergliiklus ja rattateed. Jalgrattastrateegia seisab hea selle eest, et aastatega võiks linnaosas sõita aina rohkem inimesi jalgrattaga. See eeldab noorematelt liiklusreeglite tundmist. Linnaosavalitsus ja Kristiine noortekeskus kutsuvad kevadel noori tasuta jalgrattakoolitusele, kursuse läbinutel on võimalus sooritada eksamid jalgratturi juhiloa saamiseks. Selle koolituse järele on nõudlus suur ning üha sagenevad liiklusõnnetused jalgratturitega tingivad vajaduse koolituse läbiviimiseks enne suve saabumist.

20 detsember 2017

Olulised on turvalisus, kodulähedus, heakord, pargid ja koostöö kogukonnaga

Käesolev aasta hakkab mööda saama, ja kui veel korra tagasi vaadata, siis mööduvasse aastasse jäävad mitmed teeremondid, juurdelisandunud parkimiskohad, lauatenniselauad, uued pingid. Lisaks istutati käesoleval aastal Kristiine linnaossa üle 50 puu. Linnaosa elanike arv on kasvanud – praegu elab Kristiines 33 328 inimest. See näitab, et tegemist on atraktiivse linnaosaga, kus on hea elada ja kuhu on meeldiv oma kodu rajada.

Mul on heameel, et saame ka tänavu pühade ajal oma linnaosa vähekindlustatud peresid toetada ja neile rõõmu pakkuda. Heategevuslike ettevõtmiste raames teeme ühistööd pikaaegsete koostööpartneritega. Suur tänu siinkohal kõikidele koostööpartneritele, kes meid nendes toredates ettevõtmistes aitavad. Jõulukuul toimuvad mitmed jõululõunad ja -kontserdid ning kinokülastus. Loomulikult jagame kingipakke lastele ja ka täiskasvanutele. Kingipakid saavad 130 vähekindlustatud perekonda. Lisaks valmistab ligi 200 pakki Kristiine Tegevuskeskus, kus osutatakse erinevad teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja lastele.

Mida Kristiine linnaosale toob uus aasta?

Minu prioriteetideks on turvalisus, kodulähedus, heakord, pargid, koostöö kogukonnaga. Soovin, et järgmise nelja aasta jooksul laiendaksime kergliiklusteede võrgustikku, panustaksime senisest rohkem heakorda ja teede rekonstrueerimisse. Kristiine linnaosa seisukohast on järgmise aasta eelarve linnaosale väga hea. Paljud meie kõigi jaoks olulised valdkonnad ja mõtted on eelarves kajastatud.

Tallinna 2018. aasta suurimatest kuludest moodustavad 32% haridusvaldkond, 17% linnatransport ja 10% sotsiaalhoolekanne. Investeerimistegevuses moodustavad suurima osakaalu teed ja tänavad, järgnevad haridus ja kultuur.
 
Rohkem raha heakorrale

Meie linnaosa eelarves on 25% enam vahendeid heakorra tagamiseks, mis tähendab rohkem võimalusi korrastustööde tegemiseks, võimalusi paremini hooldada parke ja tänavaid.

Koolid, huviharidus ja sport

Juba oma esimesel tööpäeval linnaosavanemana rõhutasin, et fookusesse tuleb võtta huviharidus ja koolid. Järgmise aasta eelarves on ette nähtud Tallinna Tondi Põhikooli hoone projekteerimine ja rekonstrueerimistööde alustamine.

Räägu tänava ümbrusesse planeerime juba lähiaastatel Kristiine kontserdimaja ehitamist ja selle kõrval asuva huvikeskuse Kullo renoveerimist. Minu soov on, et hakkaksime sealses kontserdisaalis tulevikus tähistama linnaosale olulisi tähtpäevi ja korraldama üritusi.

Mitmele poole rajatakse jalg-, korv- ja võrkpalliväljakuid.

Teede olukord paraneb, lisanduvad uued parkimiskohad

Suurematest teeobjektidest lähevad järgmisel aastal töösse näiteks Energia tänav, kuid liiklusohutuse seisukohast parendatakse ka Tammsaare tee–Tondi tänava–Rahumäe tee ristmikku.

Uus aasta toob ka Löwenruh’ pargi rekonstrueerimise; sinna lisanduvad uus parkimisplats ja jalakäijatesild. Järgmisel aastal alustame ka Sõpruse pst 5 hoone renoveerimisega.

Eesti Vabariigi juubeli üritused

Linnaosa on ette näinud ka lisavahendeid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks. Planeerime varasemast suuremaid üritusi, nagu näiteks Eesti Vabariigi aastapäevale ja taasiseseisvumispäevale pühendatud kontserdid, 100 lillepeenart Lillekülla, vastlapäev ning Vabariigi sünnipäevale pühendatud rattaretk. Tondipoiste ausamba vahetusse lähedusse rajatakse Tondi sõjakooli memoriaal.

Loomulikult on eelarves Kristiine linnaosa puudutavaid ridu rohkem; tõin välja vaid mõned olulisemad. Sooviksin siinkohal kasutada võimalust ja õnnitleda kõiki Eesti Vabariigi saabuva 100. sünnipäeva puhul!

Head sõbrad! Kõike paremat Teile saabuva aasta puhul – et Teie elus oleks võimalikult palju toredaid ja rõõmsaid hetki! Head saabuvat 2018. aastat!

11 august 2017

TEHTUD: Lasnamäe sauna külastab üle 2000 inimese kuus

Lasnamäe sauna külastatavuse statistika näitab, et seal käib üle 2000 inimese kuus. See on üks objekte, mis tehti eelmise Positiivse Tallinna programmi raames. Saun valmis 2015. aasta veebruaris, ja nüüd võib julgelt öelda, et elanike endi ettepanekul tekkinud idee sai väga hästi vastu võetud ja kogub jätkuvalt populaarsust. 
 
Sauna vajalikkus pandi kirja ajal, mil kogusime inimestelt mõtteid eelmisesse Lasnamäe positiivsesse programmi. Inimesed said öelda, mida nad tahavad linnaosas näha ja mis peaks saama tehtud. Ühe ideena käidi välja asjaolu, et linnaosa territooriumil puudus kaasaegne avalik saunakompleks.

Idee arvati programmi „Positiivne Tallinn 2014–2018“. Linnajuhid võtsid inimeste arvamust kuulda, ja juba 2015. aasta veebruaris uus saun avati. Varem oli linnavolikogu võtnud vastu toetava otsuse „Tallinna linna munitsipaalsaunade programmi“ kohta. Üleüldse avati esimene avalik saun Tallinnas juba 1310. aastal.

Lasnamäe saun on oluline ka Pae pargis tervisesporti harrastajatele, kes said korralikud pesemisvõimalused. Kusjuures saunas on ette nähtud ka võimalused liikumispuuetega inimestele. Kes sauna ei taha, siis neile on avatud tunnidušš. Kogu saunakompleks on adapteeritud piiratud liikumisvõimega inimestele – see tähendab avaraid sissepääse riietus-, tualett- ja saunaruumidesse.

Kompleksi katuse all on eraldi meeste- ja naistesaun ning tunnidušš. Pärast korralikku leili avaneb suurepärane võimalus minna mugavate istepinkidega varustatud suletud väliterrassile, kuhu pääseb otse pesemisruumist – tõeliselt õige koht, kus lasta kehal lõõgastuda ja hingata värsket õhku. Pesemisruum on varustatud duššide, istepinkide ja veekraanidega. Karastatud inimestele on aga võimalik pakkuda ekstreemdušši. Saunaruumide põrandad on mõnusalt soojad ning ei teki ohtu, et saunakülastajad võiksid külmetuda. Rõivaid saab iga saunaline hoida omaette riietuskapis.

2017. aasta suvel läbis saun uuenduskuuri. Remondi käigus teostati leiliruumi remont, uuendati istekohad ja pingid, paigaldati uus ripplagi ja teostati pisivärskendus kogu hoones.

Lasnamäe saun aadressil Pae tn 19/2 on avatud esmaspäevast neljapäevani 11.00–21.00 ja reedest pühapäevani 10.00–22.00.

Nüüd on koostatud juba järgmine Positiivne programm. Lasnamäe sauna näide kinnitab, et Keskerakond mitte ainult ei luba, vaid ka teeb. See tähendab, et meie viime ellu elanike soovid ja ideed!

07 aprill 2017

Prügiteema rakendati valimisvankri ette

Mitmed Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluvad poliitikud, nagu näiteks Rainer Vakra, on viimasel ajal püüdnud ebaseaduslikku prügistamist vägisi rakendada oma valimisvankri ette, kuid kogu see veiderdamine on jätnud pigem halva mulje. Just vahetult enne valimisi hüperaktiivseks muutunud noorpoliitikud peaksid ütlema ausalt välja, et tegemist on siiski eelkõige ühe erakonna valimiskampaaniaga, mitte eksitama linnakodanikke segadust tekitavate üleskutsetega.

Selgitan teile lihtsalt: selline tegevus polnud pelgalt tahtmine teha mõni koht korda ja koostöös avada inimeste silmi, vaid eelkõige ikkagi kannustas aktsiooni korraldajaid soov tuua pildile oma erakond ja seeläbi kerjata tähelepanu. Peale massiivse meediakampaania on tegelikke talguid olnud mõni üksik. Olgem ausad, näpuga näidata ja trummipõrina saatel kampaaniat teha oskaks vast igaüks, kuid lahendusi on kuulda selles „propagandamüras“ vähe.

Oleksin oodanud, et avalikkuse ette tuuakse sisulisemad ettepanekud, kuidas takistada prügilate ebaseaduslikku teket ja ennetada reostumisprobleemi. Miks ei räägita teabepäevadest, inimeste koolitamisest, kaamerate paigaldamisest või tõhusamatest võtetest kogukonna kaasamiseks? Kui seda isegi on tehtud, siis selgelt on liiga vähe, sest eesmärgiks ei peaks olema vastasseis, vaid lahendused.

Tegelikkuses on olukord selline: linna prioriteet on keskkonnasäästlik ja taaskasutust soosiv jäätmemajandus. Paljud prügikohad, mida „uudisena“ esitletakse, on praktikas juba ammu teada, on kaardistatud ja korrastusplaanid on tehtud – need territooriumid saavad igal aastal korda. Kohati ei suudeta kõlavate pealkirjade taga endale isegi selgeks teha, kus prügi tegelikult asub. Näiteks üks prügila, mida heideti Lasnamäe linnaosavalitsusele ette ja mille kohta nõuti juhtkonnalt sotsiaalmeedias avalikult selgitusi, asus hoopis Rae valla haldusterritooriumil.

Meie seisukoht on ühene: ebaseaduslik prügiladestamine on jälestusväärne ja tõsine asi. Lasnamäe LOV koristab igal aastal näiteks heakorrakuu raames kogu oma haldusterritooriumi. Oleme paigaldanud ka prügi mahapanekut keelavaid silte, kuid kahjuks pole neil alati soovitud mõju. Hetkel kaalutakse mõnedesse piirkondadesse valvekaamerate paigaldamist, et tuvastada ja tabada prügistajaid, sest mehitatud valvet igasse metsatukka tagada ei ole võimalik.

Elanike tähelepanelikkus ja tihe koostöö linnaosavalitsusega on aidanud tabada mitmeid risustajaid. Heakorrakuu kõrval käib tihe töö läbi aasta. Oluline on mitte lihtsalt näpuga näidata, vaid kaasa aidata probleemi lahendamisele ja seeläbi mõjutada inimesi tulevikus mitte viima prügi tühermaadele. 
Meenub juhtum varasemast: äkitselt asusid ühe erakonna esindajad valimiste eel kühvli ja kotiga parandama linnas teeauke. Selline tegevus ei olnud tulemuslik ega veennud eriti kedagi, vaid pigem tõstatas küsimuse: milleks on sellist palagani tarvis?

Tallinn on palju ära teinud ebaseaduslike prügilate vastu võitlemiseks ja nende tekke ärahoidmiseks. Seda enam ei tohiks kampaaniakorras nii tõsist teemat lihtsalt naljaks pöörata. Toon ühe näite: 2016. aastal osales Lasnamäe Linnaosa Valitsuse eestvedamisel heakorrakuu raames talgutel üle 400 inimese, prügilasse viidi kokku 118340 kilogrammi prügi ja 10,6 tonni vanarehve.

Käesoleval aastal toimub heakorrakuu 7. aprillist kuni 13. maini. Seda korraldatakse juba 26. korda. Eesmärk on lüüa linn läikima ja korrastada oma koduümbrust. Tegemist on pikemaajalise keskkonnakampaaniaga, kus kaasa löövad asutused, ettevõtted, asumiseltsid, korteriühistud ja koolinoored.

Heakorrakuu avatakse 7. aprillil Pae pargis toimuvate talgutega. Igaühel on võimalik kaasa lüüa! Kohtume talgutel!

09 veebruar 2017

Abipolitseinikud muudavad Lasnamäe turvaliseks

 
Lasnamäe linnaosa valitsus sõlmis 2015. a detsembris koostöölepingu politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuriga, et toetada abipolitseinike tegevust linnaosas. Nii saame tõhustada koostööd avaliku korra hoidmisel ning süütegude ennetamisel ja tõkestamisel. Kui varem ei olnud Lasnamäel eriti abipolitseinikke, siis nüüd on hakanud pilt muutuma. 2016. a lõpuks oli abipolitseinike arv linnaosas kahekordistunud. Eelmisel poolaastal tegid kümme kõige tublimat abipolitseinikku kokku ligi 1000 tundi tööd.
 
Abipolitseinikud on vabatahtlikud, nad teevad oma tööd tasuta. Linnaosa premeerib igal aastal silmapaistvaid abipolitseinikke ja korraldab neile kaks korda aastas tänuürituse.
 
Abipolitseinikest on Lasnamäele suur abi. Tänu neile on võimalik tänavaid turvalisemaks muuta suuremate jõududega, kui politsei üksi seda suudaks. Eriti asendamatud on nad suurüritustel lauluväljakul ja selle ümbruses, samuti 1. septembril koolide läheduses ülekäiguradadel, et lastel oleks turvaline koolitee. 2016. a oktoobris patrullisid abipolitseinikud jalgsi Lasnamäe ülekäiguradade läheduses ja jagasid helkureid, et inimesed oleksid ikka autojuhtidele nähtavad. Igal aastal jõulude ajal osalevad abipolitseinikud jalgsipatrullis Lasnamäe rahvarohkemates kohtades.
 
Näiteks 2016. a jõulude ajal märkas abipolitseinikest jalgsipatrull kahtlaselt liikuvat sõidukit Mustakivi keskuse juures. Nad kutsusid appi politseipatrulli ja juhi kontrollimisel selgus, et ta oli alkoholijoobes. Abipolitseinike tähelepanelikkus hoidis ära võimaliku õnnetuse.
 
Abipolitseinikud käivad koos politseinikega Lasnamäel aktiivselt väljakutsetel ning osalevad piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinike töös.
 
Igaüks meist saab teha midagi oma kodukoha turvalisemaks muutmiseks, üks võimalus teiste kõrval on hakata abipolitseinikuks. Kõige tähtsam on inimese enda soov ja tahe midagi paremaks muuta.

Artikkel ilmus ajalehes Pealinn 06.02.2017.

02 veebruar 2017

5 soovitust sporditegemisega alustamiseks

 
Lasnamäe linnaosasse on sportimise ja liikumise tarvis rajatud erinevaid vabaõhu rajatisi: Pae pargis on populaarne jooksu - ja suusarada, Koorti peremänguväljak, Tondiloo haljasala, Katleri peremänguväljak ja Täiskasvanutele Gümnaasiumi staadion Katleris. Sealt võib leida endale igaüks mitmekesiseid sportimisvõimalusi. Sport ise annab igale ühele positiivse ellusuhtumise ja parandab tervist!

Annan teile järgmised 5 soovitust:

Esiteks- mõelge sellele, et aktiivne liikumine ja sportimine on saavutamas üha enam populaarsust. Aktiivne kehaline tegevus vabas õhus vähemalt 2 – 3 korda nädalas üks tund korraga parandab oluliselt füüsilist - ja psüühilist seisundit ja vormi. Järjepidev füüsiline tegevus toob parema enesetunde.

Teiseks - kui tahate endale seada mingeid eesmärke, siis üks võimalusi on rahvaspordi üritused. Näiteks maikuus korraldas Lasnamäe Linnaosa Valitsus tasuta jooksuvõistluse Pae pargis, usun, et ka järgmisel aastal toimub midagi sarnast. Tulge ja proovige!

Kolmandaks - sportimine ei ole ainult pelgalt sportlastele, vaid sellega tegelevad iga eluvaldkonna esindajad, näiteks Hollywoodi näitleja Brad Pitt teeb järjest 100 kätekõverdust. Liikumisharjumuse arendamine algab ka väikestest sammudes, mõelge näiteks sellele, et võiksite väljuda autobussist ühe peatuse võrra varem enne koju jõudmist, et see vahemaa siis omakorda läbida jalgsi. Ka see parandab oluliselt teie enesetunnet.

Neljandaks - sportimisel on väga tähtis ka riietus. Mõelge sellele, et ei ole halba ilma, vaid on ebasobiv riietus. Korralik spordiriietus innustab liikuma. Üldine põhimõte seisneb selles, et paneksite end soojalt riidesse, valiksite mugavad riided, mis ei sega liigutamist.

Viiendaks - tähtis on ka motivatsioon: öelge iseendale, et sportimine on popp ja alustada tuleb juba täna! Tänapäeva infomaailm on ühe kliki kaugusel teemad, nagu „kuidas õigesti treenida“. Leidke see aeg ja hakake tegutsema!

Kohtumiseni Pae pargi jooksurajal!

Loe artiklit Pealinna veebist.