14 september 2009

Keskerakonna valimisplatvorm Mustamäel


KESKERAKONNA VALIMISPLATVORM MUSTAMÄEL
Tallinna linnavolikogu valimistel


Austatud mustamäelane,

Valik, mille Tallinna rahvas neli aastat tagasi kohalikel valimistel tegi, osutus õigeks. Poliitiliste kähmlusteta Tallinna juhtinud Keskerakond tegi ära kõik, mida eelmistel valimistel lubas ja rohkemgi veel. Linnas valitseb stabiilsus ja kodurahu. Eesti pealinn on majanduskriisile paremini vastu pidanud kui Eesti riik. Nelja aastaga viisime ellu suurprojektid, millest seni oli vaid räägitud. Keskerakondlik linnavalitsus pööras eelistähelepanu sotsiaalprogrammidele, parandas vähemkindlustatud, eakate ning puuetega linlaste ja lastega perede olukorda. Et tallinlane saaks elada tervislikku elu, rajasime uusi ning renoveerisime olemasolevaid spordikomplekse, terviseradu ja kogupere mängulinnakuid. Kaasasime inimesed linna asjade otsustamisse, see süvendas tallinlase identiteeti ja kogukonnatunnet.

Tallinn ei ela ainult tänasele päevale, keskerakondlik Tallinn mõtleb tulevikule.
Palju oleme teinud, palju teeme veel!

Meie eesmärgiks aastateks 2009-2013 on kõigi mustamäelaste kaasamine oma linnaosa, Tallinna linna ja Eesti riigi ellu. Selle saavutamiseks toetame igakülgselt kodanikeühendusi ja ergutame kodanikuinitsiatiivi.

Meie lubadused lähtuvad Sinu ootustest:

1. Tallinna linna Abipakett

· loome sotsiaalseid töökohti,
· rakendame töötuid heakorra- ja hädaabitöödel,
· vähendame linnalt pinda rentivatel, uusi töökohti loovatel ettevõtjatel renditasu kuni 20%,
· taotleme AS-lt Tallinna Küte toasooja hinna alandamist,
· jätkame vee hinnatõusu kompenseerimist vähekindlustatud elanikele,
· jätkame raskustesse sattunud inimeste tasuta õigusalast nõustamist.

2. Toetused ja sotsiaalabi

· abistame toimetulekuraskustes perede lapsi kooli-, lasteaiakoha-, spordi- ja huvialatoetusega,
· osutame kriisiabi ja psühholoogilist nõustamist raskustesse sattunud inimestele,
· jätkame tööharjutuskeskuste loomist töötute tööle aitamiseks.

3. Roheline Mustamäe

· renoveerime kõik Mustamäe pargid,
· rajame linnaosa turu, asupaiga valikul küsime mustamäelaste arvamust,
· välistame kvartalisiseste rohealade hoonestamise.

4. Turvaline Mustamäe

· taasavame Mustamäe korrakaitsekeskuse,
· võtame tööle pargivahid,
· kaasame korrakaitsealasesse tegevusse koolinoored,
· korraldame huviala- ja laagriüritusi probleemsetele noortele.

5. Laste- ja kultuurisõbralik Mustamäe

· viime lõpule linnaosa koolide renoveerimise,
· avame laste päevakeskuse raskustesse sattunud perede laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks, vaba aja sisustamiseks ja õpiabi andmiseks,
· rajame Sääse elamurajooni Mustamäe vaba aja keskuse,
· kultuurikeskus Kaja saab juurdeehituse,
· laiendame Mustamäe Avatud Noortekeskust,
· taotleme jätkuvalt riigilt Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamist Mustamäe Lastehaigla juurde,
· korrastame lasteasutuste juurdepääsuteed, parklad ja piirdeaiad,
· õpetame lapsi ja noori väärtustama ning järgima tervislikku eluviisi,
· rajame rulaväljakuid ja palliplatse teismeliste mängueelistuste ning -vajaduste rahuldamiseks.

6. Eakatest hooliv ja tervislikku eluviisi väärtustav Mustamäe

· korraldame eakatele mõeldud tervisespordiüritusi,
· pakume eakatele arvutikoolitust ja võimaldame igapäevast arvuti kasutamist,
· laiendame eakate valikuid huvitegevuseks vabaaja- ja kultuurikeskustes,
· avame avaliku sauna hoones E. Vilde tee 94,
· koostöös Kristiine linnaosaga rajame Mustamäe teele jäähallist ja ujulast koosneva spordikompleksi,
· rekonstrueerime Tallinna Tehnikaülikooli staadioni võimaldamaks linnaosa elanikel selle kasutamist,
· toetame rahaliselt mustamäelaste emakakaelavähi vastast vaktsineerimist.

7. Korrastatud kodudega Mustamäe

· rahastame jätkuvalt korteriühistute programmi „Hoovid korda“,
· rahastame majafassaadide soojustamisprogrammi „Fassaadid korda“,
· teeme korda munitsipaalühiselamu Akadeemia tee 48,
· anname üürile munitsipaalkorterid elamispinda vajavatele linnaosas töötavatele õpetajatele, politseinikele, päästeametnikele, noortele peredele jne,
· anname korteriühistutele parklate rajamiseks tasuta kasutada linnamaad,
· toetame algatusi, mis on suunatud elamistingimuste tervislikuks, stressivabaks, heakorrastatuks ja atraktiivseks muutmisele.

8. Korras teed ja hea bussiliiklus

· teeme korda kvartalisisese teedevõrgu, muudame sealse liikluskorralduse jalakäijatele ohutumaks,
· rekonstrueerime Keskuse ja Raja tänava (koos kõnniteega),
· uuendame Raja ja Mäepealse tn ristmiku,
· avame Mustamäe Rocca al Marega ühendava uue bussiliini.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar