26 oktoober 2009

Üliõpilaselamute raske olukord

Üliõpilaselamud on kõrghariduse lahutamatu osa. Riigi kohus on tagada kõigile võrdne ligipääs kvaliteetsele kõrgharidusele - seda on võimalik teha läbi sotsiaalsete garantiide tagamise ja jätkuvate investeeringutega infrastruktuuri. Kvaliteetse kõrghariduse omandamise eeldus on olemasolev füüsiline ja sotsiaalne keskkond.

16. oktoobril tutvusime Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) üliõpilaselamu (Nõmme tee 47) seisukorraga. Üliõpilaselamus ilmnes silmnähtavaid probleeme kütte – ja elektrisüsteemiga, hallituse, niiskuse, ventilatsiooni ja hoone üldise sanitaartehnilise olukorraga. Ühiselamud vajavad kiiret riigipoolset sekkumist.

Mainitud külastuse kohta on võimalik täpsemalt lugeda:
Jäppinen: riik on üliõpilaselamud unarusse jätnud (Raepress)
Galerii: TTK üliõpilaselamu külastus (Postimees)

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua (TÜÜL) poolt koostatud Tallinna üliõpilaselamute seisukorra ülevaatest selgub, et riigil puudub konkreetne ja selge plaan sellest, kuidas üliõpilaselamute olukorda parendada või olemasolev infrastruktuur säilitada, kuidas tagada tulevikus tudengitele soodne ja kvaliteetne üliõpilasmajutusteenus. Lisaks puudub Eestis üliõpilasmajutuse reguleerimise-poliitika seadusandlikul tasemel, üliõpilasmajutust reguleerivaid õigusakte pole Vabariigi Valitsuse ega Riigikogu tasandil vastu võetud. Vajalike õigusaktide ja selge nägemuse puudumine on põhjustanud ebapiisava üliõpilaselamute haldamise ja uuendamise toetamise, mille üks näidetest on TTK üliõpilaselamu Nõmme tee 47. Olukord nõuab lahendusi ja riik peaks kõrghariduse infrastruktuuri, mille kindlaks osaks on üliõpilaselamud, tegema kiireid investeeringuid.
 
VIDEO: Ühikad korda!


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar