28 jaanuar 2010

EKNA: Üliõpilased võitsid, valitsus kaotas!

Eesti Keskerakonna Noortekogu Akadeemiline Ühendus (EKNA) avaldab heameelt Tallinna halduskohtu otsuse üle, et riik peab jätkama õppelaenu hüvitamist hoolimata mullusest otsusest riigitöötajate õppelaenude tagasimaksmine lõpetada.

“Lähtudes õiguspärase ootuse printsiibist on kõigil üliõpilastel, kes enne seadusemuudatust võtsid õppelaenu, õigus õppelaenu hüvitamisele. Leiame, et valitsusel oleks aeg käituda sirgeseljaliselt ja taastada õppelaenu hüvitamine kõigile üliõpilastele” kommenteeris halduskohtu otsust EKNA aseesimees Jaanus Riibe. “Meie hinnangul on tegemist olulise pretsedendiga ja julgustame kõiki üliõpilasi oma õiguste eest seisma. Kohtuotsus näitas selgelt, et valitsuse otsus lõpetada õppelaenu hüvitamine oli ekslik. Õppelaenu kustutamise lõpetamise otsus puudutas ja pani raskesse olukorda paljud tudengid meie ridadest.”

„Tallinna halduskohtu otsusest saame kindlasti innustust, sest viimaks on ka kohus öelnud, et üliõpilased ei ole lambakari, kellele võib lubada mida iganes, seda hiljem täitmata. Kahetsusega pean tõdema, et mõned Riigikogu liikmed (nagu Taavi Rõivas – intervjuu Postimehele) käsitlevad õiguspärast ootust kui majesteedi antud privileegi, millele tasub lootma jääda pigem erandlikul juhul. Riigi hoolimatu suhtumine on vähemalt kohtu poolt pisut heastatud. Kärpijate tiibu on kärbitud“ sõnas EKNA esimees ja Tartu ülikooli õigusteaduskonna tudeng Jens Raevald. „Võite muidugi üle küsida haldusõiguse asjatundjatelt, kuid minu meelest ei ole kuidagi haldusõiguse printsiipidega kooskõlas seadus, kus isiku õigusi piiratakse tagasiulatuvalt (seadus võeti vastu 31.07.09 ja jõustus alles 7.08.09). Tõsi, praegune kohtuotsus võib päästa neid, kes läksid riigitööle 1.07.08 ja 30.06.09 vahel. Heaperemehelik riigivalitseja muudaks selle tähtaja veelgi hilisemaks. Väärikalt käituv riik ei hoiaks sellisest kohast 25 miljonit kokku, kui niigi on meil probleeme kõrghariduse kättesaadavusega.“

„Valitsus on mitmete noortevaenulike otsustega s.h pensionisüsteemiga juba noortele tünga teinud, hea, et kohus asus nüüd üliõpilasi õppelaenu küsimuses kaitsma ja langetas õiglase otsuse. Loodame, et see sunnib valitsust rohkem sõna pidama ja avab laiema debati tänase valitsuse poolt tehtud otsuste teemal“ kommenteeris tänast uudist Eesti Keskerakonna Noortekogu esimees Tiit Terik.

10. detsembril 2009 a tegi Eesti Keskerakonna Noortekogu Akadeemiline Ühendus (EKNA) Vabariigi Valitsusele pöördumise, kus nõudis üheteistkümne punkti hulgas õppelaenu kustutamise taastamist ja õppelaenu intressidelt maksusoodustusi, riigieelarveliste õppekohtade tagamist endises mahus, õppe- ja doktoranditoetuste taastamist endises mahus. EKNA ootab kõigilt üliõpilastelt valitsuse ebaõiglaste ja ekslike otsuste vastu seismisel samasugust aktiivsust nagu seda näidati üles Tallinna ühistranspordi piletihinna küsimuses.

Tallinna halduskohus otsustas, et Anija vallavalitsus peab jätkama Kehra gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana töötava Mirjam Tinno õppelaenu hüvitamist ning kustutama ka kuni kohtuotsuse jõustumiseni kustutamata jäänud õppelaenu põhiosa.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar