02 märts 2010

Eesti Keskerakonna Noortekogu Akadeemiline Ühendus (EKNA) programm

Haridusel on määrav tähtsus meie ühiskonna rahvusliku identiteedi, julgeoleku, kultuuri järjepidevuse ning omariikluse tagamisel. Eesti ühiskond vajab oma arenguks kvaliteetset kõrgharidust ning rahvusvahelises koostöös viljeldavat teadustööd. Probleemideks on eelkõige suuresti tasuline kõrgharidus ja tasuta õppekohtade arvu vähenemine. Tööpuuduse kasv tudengite hulgas, olukorras, kus õppetoetuste süsteem ei kata elamiskulusid. Muret tekitab kõrgharidus, mis ei anna tööturul vajaminevaid oskuseid ja ei vasta ühiskonna reaalsetele vajadustele. Vastavalt OECD riikide võrdlusele ei taga Eesti praegune hariduskulude osakaal riigieelarvest Eesti noorte üldist konkurentsivõimet Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel tasandil. Kõrgkoolide võrk on ebaühtlane, kõrgharidus erineva kvaliteediga. Teadustöö tase on ebaühtlane ning puudub mõnes vajalikus valdkonnas hoopis. Meie hariduspoliitika eesmärk on teadmistepõhine ühiskond, mis eeldaks täiskasvanute laialdasemat kaasamist elukestvasse õppes.

Eesti eripärasid ja eelnevat arvesse võttes, peab Eesti Keskerakonna Noortekogu Akadeemiline Ühendus (EKNA) oluliseks:

1. Tagada kõigile võimekatele noortele tasuta kõrgharidust. Peatada hiiliv üleüldine õppemaks ja suurendada kõrghariduse rahastamist;
2. Õppetoetus peab katma üliõpilase hädavajalikud elamiskulud, andes võimaluse pühenduda ennast täielikult õppimisele. Selleks tuleb muuta õppetoetused vajaduspõhiseks ja luua terviklik üliõpilaste õppetoetuste ja stipendiumite süsteem;
3. Tagada üliõpilastele kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus. Peatada kõrghariduse kaubastumine, kus kergema väljapääsu otsimisel kannatab õppekava kvaliteet ning ülikoolid on muutumas äriettevõteteks;
4. Tagada kõikidele akadeemilisel puhkusel viibivatele üliõpilastele ravikindlustus;
5. Õppejõududele ja professoritele vääriline palk! Kvaliteetne kõrgharidussüsteem saab põhineda professionaalsel ja pühendunul õpetajaskonnal. Õppejõudude ja professorite palk peab olema konkurentsivõimeline;
6. Taastada maksusoodustus õppelaenu intressidele ja õppelaenu kustutamine noortele vanematele ja avalikku sektorisse tööle suunduvatele;
7. Osutada suuremat tähelepanu üliõpilasteadusele ja üliõpilaste kaasamisele teadusprojektide täitmisel;
 
EKNA programm Eesti Keskerakonna Noortekogu lehel: Siin
 
Eesti Keskerakonna Noortekogu Akadeemilise Ühenduse (EKNA) programm, märts 2010.
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar