03 mai 2010

ETÜN 5 aastat

Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu (ETÜN) koostab ülevaadet oma 5 aasta tegevustest ja kavatseb kokku panna sellest ETÜNi kroonika. Olin Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu ETÜN esimees 2006. - 2007. aastal ja kirjutasin kroonika jaoks ka paar artiklit - toon need meenutused alljärgnevalt ära.

Bamboocha pidu (13. aprill 2006 Glehni lossis)


Bamboocha peo idee sündis 2005 a hilissügisel. Eesmärk oli hakata tegema tihedamat koostööd Matemaatika- ja loodusteaduskonnaga ning tekitada Ehitusteaduskonna tudengitele traditsiooniline kevadine üritus, mis enne rasket sessi pinged korralikult maha võtaks. Kui sorida ETÜN-i protokollides, siis selgub, et kõige esimene mõte käis meie peadest läbi ETÜN-i koosolekul 2. novembril 2005. aastal (Merike Viigisalu, Maia-Mari Pomerants, Kati Käär, Jaanus Riibe). Juhuslikult sattusin esimese ürituse projektijuhiks.

Koos Matemaatika- ja Loodusteaduskonnaga leppisime kokku, et üritust hakkame edaspidi korraldama korda-mööda s.t et projektijuht on iga aasta erinevast üliõpilasnõukogust. See süsteem andis meile võimaluse oma mõtteid ja väheseid ressursse kontsentreerida.

Bamboocha peo nime võtsime karastusjoogi Fanta tolleaegsest populaarsest kampaaniast, mille põhisümbolid olid soe päike, rand ja puhkus. Need sümbolid sobisid aktiivse tudengielu ja saabuva kevadega väga hästi kokku. Bamboocha esimesele peole pani kindlasti õla alla ka AS Merko, kelle abiga saime üritusele kutsuda elava muusika. Teaduskonna tasemel koostöö Glehni lossiga aitas meil saada peo-paiga soodsatel tingimustel ja kohana oli see juba kõigile TTÜ tudengitele tuttav varasemast.

Esimene pidu toimus 13. aprillil 2006. aastal Glehni lossis. Üritusel esines ansambel Chupacabra. Üritusel astusid-üles ka kõhutantsijad ja toimusid mitmed mängud, mis kokkuvõttes kogu seltskonna üheks massiks sulatas. Üritus jäi korralikult kasumisse ja äratas esimese tõsisema ETÜN-i traditsiooni ellu.

Kokkuvõte aastast 2006/2007.


Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu tegi 2006/2007 aastal läbi kiire arengu, muutudes arvestatavaks tudengiorganisatsiooniks teiste samalaadsete seas. Sügisel 2006 a eraldati ETÜN-ile renoveeritud Ehitusteaduskonna korpuses ruum (III-128), millest kujunes välja meie püsiv kohtumispaik.

5.-7. september 2006 a ristis ETÜN Ehitusteaduskonna uued rebased.

12. september 2006 a võtsime osa Minimessist, mis toimus VI-korpuse fuajees: tutvustasime oma eesmärke ja värbasime uusi liikmeid.

Novembris 2006 a korraldasime Glehni lossis eduka stiilipeo ”Ööd on SIIN mustad!”. Lisaks jätkasime koostöös Matemaatika- ja Loodusteaduskonnaga kevadpeo „Bamboocha“ korraldamist, mis toimus 12. aprillil 2007 a.

8. märtsil 2007 a korraldas ETÜN Ehitusteaduskonna üliõpilastele väljasõidu Tartusse, kus külastati kahte ehitusobjekti ja ühte tehast. Seesugused üritused aitavad üliõpilastel rohkem aimu saada, mida nende õpitav eriala endast kujutab. Sealjuures pidasime oluliseks ka kontaktide loomist potentsiaalsete tööandjatega.

Sügisel 2006 a leppisime Ehitusteaduskonna dekaani Roode Liiasega kokku, et ETÜN esindab messidel jm avalikel üritustel (TeeViit, avatud uksed jms) Ehitusteaduskonda. Selle tulemusena lootsime nii oma erialasid ja ülikooli tulevastele tudengitele atraktiivsemaks muuta. 2006/2007 a võtsime eesmärgiks ka grupivanemate koondamise ETÜN-i alla.

Tänu mitmete inimeste kaasalöömisele valmis jaanuaris 2007 ETÜN’i logo. Esmajärjekorras võtsime selle kasutusele stendidel ja t-särgil.

1.-6. mai 2007 a käisid ETÜN-il külas Saksamaa ehitustudengid.

12. mai 2007 a pidas ETÜN oma sünnipäeva. Sünnipäeva raames külastati Tallinna Loomaaeda.

2006/2007 toimunud üritused:

 Rebaste ristimine. 7. september 2006
 ÖÖd on siin mustad. 30. november 2006
 Teeviit. 30. november-2. detsember 2006
 Väljasõit Tartusse, külastati kahte YIT objekti ja Tartu kodumaja tehast. 8. märts 2007
 Avatud uksed. 16. märts 2007
 Bamboocha, Glehni loss. 12. aprill 2007
 Motivatsiooniüritus Arctic Spordis, bowling, pizza. 22. märts 2007

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar