15 oktoober 2010

Üliõpilastele annavad nõu endised tudengiesindajad

Eile toimunud Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua (TÜÜL) nõukogu koosolekul arutati, kuidas saavad praegused tudengiesindajad tugevdada omavahelist koostööd ja olla jätkusuutlikud. Kohtumisel arvasid nõukogu liikmed, et kindlasti tuleb edasi arendada Tallinna Tudengimaja kui tudengielu keskust ja keskenduda sel sügisel TÜÜL-i uute sihtide seadmisele koostatavasse arengukavasse.

"Peame väga oluliseks, et nõukogu töö oleks järjepidev ja tahame ühendada endiste Tallinna üliõpilasjuhtide kogumused ning teadmised TÜÜL-i edasisse arengusse," ütles Jaanus Riibe, kes kinnitati nõukogu esimeheks.

TÜÜLi esimees Triin Kukk arvab, et endiste üliõpilaskondade esindajate kogemused on tänastele tegutsevatele tudengitele suureks abiks. "Loodan nõukogu soovi panustada üliõpilaskondade arengusse ja lisaks nõuannetele ootan alati ka konstruktiivset kriitikat", sõnas ta.

Nõukogu koosolekul kinnitati nõukogu esimeheks Jaanus Riibe, kes on varasemalt seisnud ka TÜÜLi eesotsas. Koosseisu kuuluvad veel Karmen Limmer (TTÜ), Siiri Paas (EBS), Kaupo Parmas (ITK), Mihkel Vitsur (TTK) ja Lauri Läänemets (TLÜ). TÜÜL-i Nõukogu liikmed valib ja kinnitab kord aastas TÜÜL-i üldkogu, kuhu kuuluvad Tallinna üliõpilaskondade esindajad.

Nõukogu eesmärk on tulenevalt oma kogemustest anda nõu ja suuniseid TÜÜLi esimehele ja üliõpilaskondadele nende eesmärkide kindlamaks saavutamiseks.

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud (TÜÜL) on loodud 2006. aastal eesmärgiga seista hea Tallinna üliõpilaste eest ning esindada neid Tallinna linna piires.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar