19 november 2010

Keskerakonna Noortekogu manifest | november 2010 |

Eesti Keskerakonna Noortekogu on tsentristliku sotsiaal-liberaalse maailmavaate ja humanistlike tegevuspõhimõtetega kuni 30-aastaste noorte vabatahtlik poliitiline ühendus, kes oma liikmete igakülgse eneseharimise, noorte koostöö ning avatud ühiskondliku dialoogi kaudu osaleb demokraatliku Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu arendamisel. Eesti Keskerakonna Noortekogu on asutatud 1994. aastal ja täna kuulub noorteorganisatsiooni juba ligi 5400 noort.

Tänased noored saavad ja peavadki olema täisväärtuslikud kaasarääkijad nii praeguste kui ka tulevaste poliitiliste otsuste langetamisel. Eesti taasiseseisvumine andis meile kõik eeldused jätkusuutliku kodanikuühiskonna ja demokraatliku õigusriigi rajamiseks. Peame kõige tähtsamaks inimelu puutumatust ja väärtustamist ning demokraatlike õiguste ja isikuvabaduste ülimuslikkust. Juhindume demokraatliku õigusriigi põhimõttest, et riik on inimese, mitte inimene riigi jaoks.

Keskerakonna Noortekogule teeb muret noorte tööpuuduse järsk kasv ja valitsusepoolse initsiatiivi ning selge tegevuskava puudumine probleemi lahendamiseks. Rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) andmetel tõusis noorte töötus maailmas möödunud aastal rekordilise 81 miljonini, luues võimaliku nn kadunud põlvkonna, mis koosneb täielikult tööturult eemaldunud inimestest. Euroopa Statistikaameti andmetel (31.08.2010) on noorte töötute (kuni 25-aastaste) määr Eestis 37,2 protsenti, millega oleme Euroopas häbiväärsel kolmandal kohal. Tahame näha Eestit ühiskonnana, kus tunneksid ennast turvaliselt kõik siin sündinud ja viibivad noored, riigina, mis ei tee noortest tõrjutuid ega heidikuid, vaid annab oma panuse iga noore võimete parimaks väljaarendamiseks.

Leiame, et kõigile võimekatele noortele tuleb tagada tasuta kõrgharidus. Peatada hiiliv üleüldine õppemaks ja suurendada kõrghariduse rahastamist ning teaduspõhist ja viljakat koostööd ettevõtete ning avaliku sektoriga. Laiem probleem on eelkõige suuresti tasuline kõrgharidus ja tasuta õppekohtade arvu vähenemine.

Käesolev dokument ei ole Keskerakonna Noortekogu programm, vaid tänaste noorte liikmete mõtted olulisematest probleemidest üldiseks tegevusjuhiseks ja diskussioonide aluseks. Keskerakonna Noortekogu peab oluliseks noorte olukorra parendamist ning sellega seoses pakume arutamiseks välja alljärgnevad punktid:

1. Tasuta kõrghariduse osakaalu suurendamine
2. Tasuta koolitoit gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele
3. Maakoolide võrk peab säilima, vastasel juhul ei ole elu maapiirkondades jätkusuutlik
4. Arendada üle-eestiliselt gümnaasiumide ja kutsekoolide integratsiooni, tagamaks noortele paremad valikuvõimalused tulevikuks
5. Kooliraadiod tööle (koolielu peab olema huvitav)
6. Ujumiskursused võimalikuks kõigile õpilastele
7. Tasuta ühistransport õpilastele ning mittetöötavatele üliõpilastele
8. Riigikaitse valikainena igasse kooli (Eesti noorele on vaja distsipliini ja isamaa-armastust)
9. Kultuuriõpetus õppekava osaks (Eurooplastena peame tundma ka teisi kultuure)
10. Ühistransport peab olema kooliõpilastele kõikjal tasuta
11. Tasuta autokool kooliprogrammi osaks – lubade tegemine ei peaks olema vaid jõukate privileeg
12. Noorele perele stardikapital
13. Lapse sünnitoetust tuleb märkimisväärselt suurendada alates II lapsest
14. Noorel perel peab olema õigus munitsipaalkorterile
15. Luua riiklik praktikavahendussüsteem – praktikakoha peab saama iga noor
16. Igale õpilasele koht töömalevasse
17. Puuetega inimene peab pääsema kõikjale
18. Õppelaenu kustutamise taastamine avalikus sektoris õppivatele noortele
19. Õppelaenu kustutamine lapse sünni puhul
20. Ülikoolide juurde luua lastetoad
21. Maksusoodustused ettevõtjatele, kes noori tööle võtavad

Kallid noored, need pole pelgalt sõnad paberil vaid mõtted, mis vajavad ühiskonnas laiemat arutlust ning teod, mis vajavad tegemist. Iga Eesti noor tahab elada täisväärtuslikku ja euroopalikke standardeid järgivat elu. Kui tunned endas jõudu ja tahtmist muuta noorte tulevikku Eestis paremaks, siis on see manifest mõeldud sulle.

Elagu Eestimaa noored!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar