08 november 2010

Rektorid ja erakondade esindajad arutlevad ülikoolihariduse tuleviku üle

Kolmapäeval, 10. novembril 2010 toimub Rektorite Nõukogu ja erakondade ümarlaud, kus Riigikogus esindatud erakonnad tutvustavad 2011. aasta märtsi XII Riigikogu valimiste haridus- ja teaduspoliitika programme ning omapoolseid ettepanekuid Eesti kõrgharidusstrateegia 2006-2015 eesmärkide saavutamiseks. Kõigile avatud arutelu algab 15.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalis (Rävala pst 16).

Ümarlaual osalevad kõikide avalike ülikoolide rektorid ning erakondade esindajatena Paul-Eerik Rummo, Mati Lukas, Mart Laar, Tõnis Lukas, Peeter Kreitzberg, Karel Rüütli, Aadu Must, Jaanus Riibe ning Aleksei Lotman.

Esimene selline ümarlaud toimus enne Riigikogu XI koosseisu valimisi veebruaris 2007, millest kujunes erakondade poolt aktiivse osalusega sisukas ja tulemuslik kohtumine.

Arutelu on osa MTÜ Rektorite Nõukogu kümnenda aastapäeva tähistamisest. 2000.a. 1.novembril asutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia MTÜ Rektorite Nõukogu. Mittetulundusühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes.

Rektorite Nõukogu on pidanud kõrgetasemelist ülikooliharidust Eesti arengu keskseks tingimuseks ning seetõttu on kümne tegevusaasta jooksul olnud prioriteediks Eesti ülikoolihariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tugevdamine. 2003. aastal allkirjastatud Eesti avalike ülikoolide kvaliteedileppega kehtestati ühtsed nõuded õppekavadele, akadeemilistele kraadidele ja akadeemilisele personalile. Kvaliteedilepe on aidanud ühtlustada ja tõsta doktoritööde ning akadeemilise personali taset. Nüüdseks on mitmed kvaliteedileppega kehtestatud nõuded viidud Ülikooliseadusse.

Rektorite Nõukogul on välja kujunenud tulemuslik koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja teiste partneritega. Jätkub koostöö Kõrgharidusstrateegia eesmärkide saavutamiseks, kus üheks võtmeküsimuseks on strateegia juurde kuuluva finantsplaani rakendumine.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar