13 november 2010

Uuring: 91% üliõpilastest arvab, et vähemalt pooled õppekohad peaksid olema tasuta

Keskerakonna Noortekogu poolt õppeaasta esimestel kuudel läbi viidud küsitlus üliõpilaste seas näitab, et üliõpilased toetavad tasuta haridust, soovivad, et riik pööraks rohkem tähelepanu noorte tööpuudusele ning taastaks õppelaenu hüvitamise noortele emadele ja avalikus sektoris töötavatele noortele.

Uuringust selgus, et 91% protsenti üliõpilastest arvab, et vähemalt pooled kohad ülikoolides peavad olema riigieelarvelised. Keskerakonna Noortekogu peasekretär Jaanus Riibe sõnul on nii Keskerakond kui ka erakonna noorteühendus juba aastaid juhtinud tähelepanu hiilivale üleminekule tasulisele kõrgharidusele.

“Räägitagu mida tahes, tegelikult on viimastel aastatel riigieelarveliste kohtade osakaal pidevalt vähenenud, mille tulemusel on noorte võimalused omandada kõrgharidus ahenenud. Eriti valusalt puudutab see vähekindlustatud peredest pärit noori, aga ka maapiirkondade noori. Seda trendi on võimalik pöörata, kuid selleks on vaja selgeid otsuseid. Asja niisama arutamisest ei piisa ja see ei anna midagi,” ütles Riibe.

84% küsitlusele vastanuist pidas väga oluliseks, et riik tegeleks enam noorte tööpuudusega. Noorte tööpuudus on Keskerakonna Noortekogu hinnangul otseselt seotud kõrge noorte väljarändega, mis kahjustab tõsiselt Eesti positsioone rahvusvahelises majanduskonkurentsis.

“Pole mingit kahtlust, et väga paljud noored, kes on Eestist pikaks ajaks või ka jäädavalt lahkunud, pole seda teinud mitte sellepärast, et neile ei meeldi nende kodumaal või on hirmus soov siit ära minna. Lihtsalt, kui siin pole töökohti, pole karjääriperspektiivi, siis muidugi minnakse ja proovitakse mujal. Riigile aga tähendab see seda, et väärtuslikud töökäed ja helgemad pead lahkuvad riigist ja ei tule enam kunagi tagasi. See on tõsine probleem, mis väärib märksa tõsisemat tähelepanu, mida kinnitavad ka küsitlustulemused,” ütles Riibe.

77% üliõpilastest leidis, et riik peaks hüvitama õppelaenu noortele emadele ja avalikus sektoris õppivatele noortele.

Riibe sõnul oli õppelaenu hüvitamisest loobumine suur viga.

“Esiteks peteti juba laenu võtnute ootusi. Laenu võttes arvestasid noored sellega, et riik hüvitab laenu kui nad asuvad tööle avalikus sektoris. Pettumus on väga suur. Ja juriidiliselt pole see kaugeltki korrektne. Teiseks aga kaotab riik selliseid otsuseid tehes väga palju, vähendades ka motivatsiooni kaaluda karjääri avalikus sektoris. Eriti noorte õpetajate kooli tulemine on suure küsimärgi all, sest õpetajate palgad ei ole kaugeltki piisavad, et õpingute läbimiseks võetud laenumakseid muredeta katta,” nentis Riibe.

Keskerakonna noortekogu viis küsitluse läbi septembris ja oktoobris. Kokku vastas noortekogu küsimustele 634 üliõpilast üle Eesti.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar