14 jaanuar 2011

PILTUUDIS: võrdlustabel

2 kommentaari:

 1. See on väga hea tabel selles mõttes, et toob ilmekalt välja kui vaesed kirikurotid eesti rahvas ikka tegelikult on!

  VastaKustuta
 2. Reformierakonna-IRL valitsus pole loonud ühtegi töökohta, kuigi enne valimisi lubati 50000 uut töökohta. Uus töölepinguseadus tegi koondamise lihtsamaks ja odavamaks. Uue töölepingu seadusega muudeti vallandamine ja koondamine kergeks ja kiireks, koondada saab lausa SMSi teel ja haiguse ajal. Lisaks ajavad Reformierakond ja IRL sind Eestist ära soovitades välismaale tööle minna.

  Edgar Savisaare poolt välja pakutavad meetmed:

  1. Sotsiaalsete töökohtade loomine. Vajadus nende järele tekib just kriisi ajal, kui tööpuudus järsult kasvab ja suur hulk inimesi satub majandusraskustesse. Sotsiaalsed töökohad on Euroopas levinud meede tööpuudusega võitlemisel. Sotsiaalsed töökohad annavad inimesele võimaluse oma palga nimel tööd teha. Sissetuleku andmise kõrval aitavad sotsiaalsed töökohad säilitada töötutel tööharjumust. Nad hoiavad töö kaotanud inimesed tegusad, toovad nad kodust välja, mis hoiab ära nii mõnegi inimese moraalse murdumise ja heitumise. Kõige sobivam oleks nö kombineeritud lähenemine, kus sotsiaalseid töökohti loob riik ise, loovad eraettevõtted ja kolmas sektor. Majanduskasvu faasis oleksid need töökohad eelkõige pikaajalistele töötutele, kuid majanduskriisis peaks neid pakkuma kõigile, sõltumata töötuks olemise ajast. Tallinnas on see programm edukalt käivitunud ja sotsiaalsetest töökohtadest saavad kasu nii töötud kui linlased.

  2. Palgatoetuse mahu oluline suurendamine uute töökohtade loomiseks, st kogu maksutulu, mis laekub palgatoetust saanud töötaja pealt riigile, suunatakse uuesti palgatoetuse maksmiseks.

  3. Maksusoodustused - sotsiaalmaksu ülemmäära kehtestamine, aga on ka teisi võimalusi, näiteks töötu inimese töölevõtnud ettevõtja vabastamine sotsiaalmaksu tasumisest uue töökoha pealt üheks aastaks. Lisaks majanduskriisi perioodiks maksualandus neile ettevõtetele, kelle tööjõukulud on kahe viimase aasta võrdluses kas tänu uutele töökohtade loomisele või palgatõusule oluliselt kasvanud.

  4. Töötud, kellele ei maksta enam töötukindlustust, peaksid saama võimaluse töötada juhutöödel ühes kuus kuni miinimumpalga ulatuses, ilma, et nad kaotaksid töötu staatuse.

  5. Tuleks üles ehitada Töötukassa poolt eraisikutele töötute vahendamise süsteem, et eraisikud saaksid palgata töötuid näiteks lund rookima, lehti riisuma, ukselukku parandama, muru niitma, aeda kaevama vms tegema.

  6. Vaadata mõned aastad ettepoole, peaks tegema koostööd suuremate eksportööridega, et korraldada ettevõtetes töötutele väljaõpet erialadel, kus veel paar aastat tagasi oli ülisuur tööjõu nappus. Tellimuste taastudes suureneb uuesti tööjõu vajadus ning siis oleks inimesed juba ette valmistatud. Ettevõtetele kompenseeritakse kulud, mis kaasnevad nö praktikabaasi võimaldamisega.

  VastaKustuta