21 aprill 2011

Vajame plaani võitlemaks noorte tööpuudusega

Kolmapäeval Tallinnas toimunud Eesti statistikaseltsi konverentsil peetud ettekandes rõhutas Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Maris Mälzer hariduse kvaliteedi tõstmise vajalikkust ning tõi välja, et riigil puudub konkreetne plaan tegelemaks noorte tööpuudusega.

„Kesknoored ei kavatse kindlasti jääda kindlasti pealtvaataja rolli, vaid võtavad jätkuvalt koos teiste kodanikeühendustega sõna, et riik tegeleks noori puudutavate raskete probleemidega,“ ütles Keskerakonna Noortekogu peasekretär Jaanus Riibe.

„Oleme Üliõpilaskondade Liiduga leidnud ühise keele kõrgharidusteemadel ning nüüd kavatseme neid toetada viimaks ühiskonna tähelepanu noorte tööpuudusele ja selle vastu võitlemise vajalikkusele,” selgitas Riibe.

Riibe tõi esile, et jätkusuutlik Eesti saab olla vaid selline, kus riik ei tooda noortest tõrjutuid ega heidikuid, vaid panustab iga noore võimete parimaks väljaarendamiseks. „Paraku ei näe me hetkel, mida on konkreetselt tehtud ja kuidas kavatsetakse noorte tööpuuduse probleem lahendada.”

„On ilmne, et vajame riiklikku tegevuskava võitlemaks noorte tööpuudusega. Avalik diskussioon on vaid selle üks osa, mis aitab meil loodetavasti viia teema arutlusele Riigikokku ning ehk ka valitsuse lauale,” lõpetas Riibe.

Vastavalt 2010. aasta statistikale kuulub Eesti 15-24-aastaste noorte kõrge töötuse määra poolest negatiivses mõttes Euroopa Liidu viie esimese riigi hulka. 2010. aastal oli Eestis keskmiselt tööta 23400 noort vanuses 15-24 eluaastat, mis on kokku 33 protsenti noortest, kes parasjagu ei õpi.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar