11 juuni 2011

Ebaõiglane hindamine vähendab õpitahet

Keskerakonna Noortekogu juhatus arutas ideed kaotada kooli esimestes klassides praegune hindamissüsteem. Kesknoored leiavad, et keskenduda tuleb pigem hindamismetoodika üle vaatamisele, mitte vaid praeguse süsteemi kaotamisele.

„IRL-i noorteühenduse juht tegi ettepaneku lõpetada kehalises kasvatuses, kunsti-, muusika- ja tööõpetuses hinnete panemise,” selgitas Keskerakonna Noortekogu esimees Jaanus Riibe, „oluline on aga tähele panna, et me ei saa hindamise süsteemi täielikult kaotada.”

„Esialgse lahendusena pakume omalt poolt välja „arvestatud või mittearvestatud” süsteemi kasutuselevõtu teatud ainetes, näiteks just kehalises kasvatuses, kunsti-, muusika- ja tööõpetuses. Samas on oluline põhjalikult anaüüsida, kas teistes ainetes ikka on mõistlik sarnast süsteemi rakendada,” lisas Riibe.

Kindlasti tuleks aga lisaks sisse viia nn „kirjeldav hindamine”, mis lähtub just lapse arengust ning edasijõudmisest ja annab selle kohta enam tagasisidet kui pelgalt üks sõna või number. Kesknoored nõustuvad, et erinevate võimetega inimestele mõjuvad madalamad hinded mainitud ainetes motivatsiooni vähendavalt ja lisaks tuleks hinnata paindlikumalt konkreetse õpilase individuaalset arengut.

„Samas jõudsime arutelu käigus seisukohale, et koolinoored suhtuvad õppeainetesse, kus hindeid ei panda, ükskõiksemalt ning hindamissüsteemi kaotades võime kaotada ka paljude laste motivatsiooni koolitöös pingutada,“ lõpetas Riibe.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar