26 juuli 2011

Uus kõrgharidusreform suurendab hoopis väljalangevust

Keskerakonna Noortekogu esimees Jaanus Riibe suhtub kriitiliselt IRL-i ministri Jaak Aaviksoo poolt väljapakutud kõrgharidusreformi ja leiab, et uus reform ei too tasuta kõrgharidust ning võib hoopis suurendada üliõpilaste väljalangevust.

„Välja pakutud kõrgharidusreform ei ole tudengitele kasulik, nagu seda väidavad valitsuse ministrid, vaid paneb tudengid sundseisu, kus iga semestri järel peavad üliõpilased olema valmis tasuma kõrgkoolidele tuhandetesse eurodesse ulatuvaid õppemakse. Uue süsteemi hammasrataste vahele jäämiseks piisab ju vaid mõne juhusliku EAP täitmata jätmisest. Jäik süsteem hakkab suurendama majanduslike probleemide tõttu lahkuvate tudengite osakaalu ja soodustab mahajäämust,“ lisas Riibe.

„Tudengid hakkavad kartma kujundada ise oma õppekavasid läbi vabaainete, sest kardetakse koormuse tõusu. Hirm õppekavade täitmise ees paneb tudengeid omakorda valima „kergemaid“ erialasid, jättes näiteks raskemad reaalained ebavõrdsesse seisu“, loetles Riibe vaid mõningaid probleeme uue kõrgharidusreformikava juures.

Riibe sõnul on ka kummaline, et kõrgharidusreformi arutlemiseks ja läbisurumiseks on valitud puhkuste tipp-periood, kus enamus kõrgkoole ei töötagi.

“Segadust tekitavad ka IRL-i pidevalt muutuvad seisukohad, kus kord toetatakse tasulist haridust ja üliõpilaste õppetoetuste vähendamist, siis räägitakse kõrghariduse järelmaksust, nüüd tasuta haridusest,” lõpetas Riibe.

1 kommentaar:

  1. Kuidas on võimalik, et need aspektid on loodavast reformist lihtsalt kuidagi "välja unustatud"? Kas tasuta hariduse eesmärgiks on vähendada tudengite koguarvu ja selle kaudu vähendada kulusid? Sellise hirmutamise ja "kergematele" erialadele suunates võib TTÜ ja TÜ tehnilised erialad varsti sulgeda, sest tudengite arv väheneb nagunii ning väga paljud lõpetajad lõpetavad pigem üle nominaalaja, sest nii lihtsalt on. Raske.

    VastaKustuta