19 oktoober 2011

Töötamine olgu tudengi vaba valik


Keskerakonna Noortekogu esimees Jaanus Riibe viitas noorsootöö nädala pressikonverentsi raames tõstatatud õppivate tudengite tööhõive küsimusele, et õpingute kõrvalt töötamine hilisema konkurentsivõime suurendamise eesmärgil on põhjendatud vaid juhul kui tegu on üliõpilase vaba valikuga.

Riibe arvates on liiga paljud tudengid täna sunnitud õpingute kõrvalt töötama mitte erialaste teadmiste täiendamise või praktika eesmärgil, vaid puhtalt äraelamiseks. „Nüüd tuleks mõelda sellele, kuidas tagada üliõpilastele olukord, kus eriala omandamise kõrvalt töötamine oleks vaba valik, mitte majanduslik sundseis,“ arutles Riibe.

„Kõrgkoolidel ei ole mingit mõtet tegeleda kõrghariduse kvaliteedi tõstmisega, kui üliõpilased viibivad loengute asemel tööl, et tasuda õppemakse ja tulla oma igapäevase eluga toime. Suur osa tudengeid mitte ei tööta õpingute kõrvalt, vaid on täiskohaga töötajad ja omakorda sellest ülejääv aeg, pühendutakse siis õpingutele. Sellist olukorda ei saa pidada normaalseks ega taga teadmisi, mida kvaliteetne haridus eeldaks,“ lisas Riibe.

Üliõpilastele makstava põhitoetuse suuruseks 2011/2012. õppeaastal on 55,93 eurot kuus ja täiendav toetus 28,13 eurot kuus.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar