24 september 2014

Noorte lahkumine võtab Eestilt tuleviku

11. septembril toimus Tallinnas noorteseire aastakonverents. Noorte probleeme tuleb võtta tõsiselt ja eesmärkide seadmisel peame olukorda teadvustama. Järgnevalt mõned tähelepanekud, mis minu hinnangul iseloomustavad Eesti noorte olukorda üldisemalt. 
 
Esiteks: 2014. aasta 1. jaanuari seisuga oli noorte osakaal rahvastikus langenud 22,1 protsendini. See näitab, et noorte arv kahaneb kiiremini kui rahvastiku koguhulk. Prognoosides loodetakse, et 2022. aastal jõuab noorte arv esimest korda 30 aasta jooksul tõusuni, hakates pärast 2031. aastat taas vähenema. Kusjuures arvestada tuleb ka vanuselist jaotust ja rännet.
 
Teiseks: Eestist lahkus 2012. aastal 1704 noort rohkem, kui siia saabus. Püsivalt negatiivne rändesaldo on kasvanud 17 protsendini.
 
Kolmandaks: Maakonniti ei ole noorte osakaal rahvastikus ühtlaselt jaotunud. Kõige enam on noorte osakaal kahanenud Tartus ja Ida-Virumaal.
 
Neljandaks: Noorte seas kõige populaarsem väljarände sihtriik on Soome. 
 
Usun, et valimisea langetamine on oluline teema, kuid kui noorte arvu vähenemine jätkub ja väljaränne hoogustub, siis ei ole enam varsti kedagi, kellega koos tulevikku üles ehitada ja Eesti probleeme lahendada. Loosunglike poliitlubaduste asemel tuleb hakata reaalse eluga tegelema.

Artikkel ilmus ajalehes Kesknädal 24.08.2014.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar