27 oktoober 2014

Loodav Lasnamäe arengukava muudab linnaosa veelgi atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks

Tänases maailmas konkureerivad omavahel nii ettevõtted kui ka kõik territoriaalüksused - vallad, linnaosad, linnad, maakonnad ja riigid. Erinevad piirkonnad konkureerivad elanike, tööjõu, turistide ja investeeringute pärast. Seetõttu seisab iga territoriaalüksuse ees küsimus, kuidas muutuda atraktiivsemaks erinevatele sihtrühmadele ja kuidas olla konkurentsivõimelisem. Sellele küsimusele vastuse leidmisest sõltub piirkonna areng.
 
 
Konkurentsivõimelistes piirkondades soovivad inimesed elada, sest seal on piisaval hulgal töökohti ja vaba aja veetmise võimalusi. Kogu sotsiaalne infrastruktuur on neis piirkondades kujundatud läbimõeldult ja elanike vajadusi arvestavalt. Lasnamäe Linnaosa elanike arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja edasine areng nõuab tarka planeerimist. Seetõttu on Lasnamäe Linnaosa Valitsus algatanud uue arengukava koostamise, mis tagaks sihipärase arendamise aastani 2030.

Selle jaoks kujundame linnaosa visiooni 2030. Määratleme erinevate valdkondade prioriteedid ja strateegilised eesmärgid ning koostame tegevuskava aastateks 2015 kuni 2020. 

Töö käigus analüüsitakse linnaosa arengut, seda mõjutavaid Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse arengulisi dokumente ning teisi teadaolevaid seisukohti linna arengulistes küsimustes. Samuti kasutatakse töö käigus Tallinna kohta käivaid varasemaid uuringuid ja analüüse, mis tagavad parema arusaamise linnaosa arenguvajadustest ja –võimalustest ning võimaldavad täpsemalt prognoosida tulevikus toimuvaid tõenäosuslikke arenguid. 

Arengukava koostamiseks moodustati kuus töörühma, kes annavad oma sisulise panuse arengukavasse. Arengukava koostades võtame arvesse ka Lasnamäe Positiivne programm 2014 - 2018 raames linnaelanike poolt tehtud ettepanekuid, mida oli ühtekokku üle 700. Arengukava arutab põhjalikult läbi ka linnaosa halduskogu. 

Lisaks toimub novembrikuu lõpus ka arengukonverents, kuhu kutsume erinevad eksperdid, et nendega üheskoos dokument lõplikult läbi arutada. 

Selleks, et linnaosa elanikud saaksid loodava arengukavaga tutvuda, siis see avalikustatakse mitmel-pool, näiteks linnaosa kodulehel: www.tallinn.ee/lasnamae

Suur tänu kõigile, kes on nõus jagama oma informatsiooni ja teadmisi. Eriline tänu ka kõikidele töörühmade liikmetele, kes panustavad oma aega ja teadmisi arengukava koostamisse.
 
Artikkel ilmus Lasnamäe Lehes oktoobris 2014.Loe vastuvõetud Lasnamäe arengukava 2015 - 2020 SIIT 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar