27 jaanuar 2016

Tallinna noortevolikogu aitab luua paremat ühiskonda

Tänu noortevolikogule saavad noored õppida oma arvamust rahumeelselt välja ütlema ja poliitikat mõistma, linn aga saab uuenduslikke ideid ning hoolivaid kodanikke.
 
Umbes neljandiku Tallinna elanikest moodustavad noored. Tallinna linnajuhtimise juures on oluline teada, millised on järelkasvu ootused ja soovid. Et muuta linna nooresõbralikumaks, tuleb neid rohkem kaasata otsustamisse ja anda neile võimalus võtta vastutus. Tegusad ning ambitsioonikad noored on potentsiaalsed juhid, kes kujundavad lähitulevikus meie riigi ühiskonda ja seisavad Eesti jätkusuutlikkuse ning heaolu eest.

Noortevolikogu töös osaledes õpib noor mõistma keerukaid poliitilisi protsesse, saab tunda end nii linnale kui ka teistele noortele vajaliku ja kasulikuna. Selgeks saavad demokraatia aluspõhimõtteid, mis on eelduseks nii heale poliitikule kui ka ühiskonna käekäigust hoolivale kodanikule. Noor omandab kogemusi ja saab palju uusi tutvusi, puutub kokku erinevate kohaliku elu valdkondadega ning õpib kohusetunnet ja vastutust.

Noored saavad kasuliku õppetunni, julguse ja harjumuse oma seisukohti esitada ning ühiskonda mõjutada. Linn saab noortelt uuenduslikke ideid ning aktiivse, ühiskonnast hooliva, täisväärtusliku kodanikkonna. Linnaelanikud aga parema keskkonna ja hoolivama järelkasvu.

Veel mõned aastad tagasi puudus noortel kogu linna haarav väljund oma arvamuse väljaütlemiseks, otsuste mõjutamiseks ja probleemidele lahenduste pakkumiseks. Küll aga tegutses linnavalitsuse juures alatine nõuandev komisjon, Tallinna noortenõukogu, mis loodi veebruaris 2004. aastal. See kujundab linna noorsoopoliitikat, analüüsib noorsootöö arengukava ja noorsootööd reguleerivaid õigusakte ning teeb ettepanekuid noorsootöö parendamiseks. Noortenõukogusse kuulub üheksa noorteorganisatsioonide esindajat ja teisi noortevaldkonna eksperte.

Noortevolikogu loomisega alustati 2006. aastal, kui abilinnapea Kaia Jäppineni juhtimisel kogunes töörühm, kes esitas omapoolse nägemuse Tallinna noortevolikogust. Komisjon esitles oma mõtteid noortenõukogule 2008. aasta kevadel. Varasemad katsed üritada luua noortevolikogu kukkusid eri põhjustel läbi ja kujunesid pigem ühekordseteks projektideks. Senistest kogemustest õpiti palju ja tugeva noortevolikogu loomisega soovisime üles ehitada jätkupidevalt toimiva organi, mis omaks linnavõimu juures arvestatavat kaalu noorte seisukohtade esitamiseks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar