30 juuni 2016

Eesti vajab sotsiaalsemat valitsust

Kiired muudatused meie ühiskonnas on aastate jooksul halvendanud vähekindlustatud inimeste toimetulekut. Probleemid on nii materiaalsed kui ka psühholoogilised. Otsustamisel peab arvestama sellega, et kõigi ühiskonna liikmete toimetulek ja heaolu oleksid tagatud. Paraku peab tunnistama, et reaalseid tegevusi on eestvedanud peamiselt Tallinna linn. Toimetuleku raskuste tekkimisel on riigi kohustus tagada inimesele vajalik sissetulek sotsiaalabi vormis, paraku inimeste jaoks olulised küsimused, alates soodsatest elamispindadest kuni ühekordsete eakate toetusteni välja, on seni olnud peamiselt linna eest-vedada.
 
Toetuste summad kasvavad
 
Aastatel 2013-2015 on linnaeelarvest makstud sotsiaaltoetuste rahuldatud taotluste arv ja summad üldjuhul näidanud suurenemise tendentsi. Kasvanud on nii universaaltoetused, näiteks pensionilisa, puudega lapse toetus, sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, kuid ka sissetulekust sõltuvad toetused lastele, tööealistele ja vanaduspensioni ealistele isikutele.
 
Töötame igapäevaselt vähekindlustatud ja paljulapseliste perede toetamise nimel, otsides erinevaid võimalusi, kuidas pakkuda neile igakülgset abi – see puudutab nii toidupakkide tagamist kui ka tasuta meelelahutust.
 
Eakaid inimesi peab rohkem toetama
 
Pole saladus, et meie rahvastik vananeb ja eakate inimeste toetamine muutub üha olulisemaks, sest kui eakad inimesed tulevad toime, siis on nad ka igapäevases elus aktiivsemad. Meie hulgas on inimesi, kes vananedes jäävad üksi ja kohalik omavalitsus ulatab selles olukorras abikäe.
 
Eesti eakate poliitika seisukohalt on vajalik soodustada ka pensionieas inimeste töötamist, juhul kui inimene seda ise soovib. Selle kõrval peavad riiklik pension ja toetused tagama elamisväärse elu. Paraku on pensionid liiga väikesed ja paljud tunnevad, et nende elu jooksul antud panust ei väärtustata. Miks on see nii kujunenud? Selle taga on tegelikult selged poliitilised otsused, kuhu ja miks pannakse raha. On selge valik, kas matta raha Estonian Airi või investeerida see eakatesse. Riigile on siinkohal heaks eeskujuks Tallinna linn, kes panustab eakate inimeste toetamisse.
 
Usun, et eakatel on veel palju anda riigi arengusse ja tihti tundub, et liiga kergekäeliselt loobutakse eakata oskustest ja kogemusest. Siinkohal peavad ka tööandjad suhtuma eakatesse inimestesse mõistvamalt ja leidma vajadusel võimalusi pensionieas töö jätkamiseks.
 
Kusjuures Tallinn maksab oma pensionäridele kord aastas pensionilisa, mis makstakse välja sünnipäevakuul ja on 76,70 eurot. See on oluline pensioni lisa, mis leevendab riigi poolt eestveetavat hinnatõusu.
 
Toidupakid tagavad toimetuleku
 
Aprillis toimus Lasnamäel taas Euroopa abifondi toidupakkide jagamine, mida korraldas Eesti Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsustega. Lasnamäel on see eriti tähtis ja elanike tagasiside toiduabile on positiivne, paljud on rahul ja tänulikud. Linna koordineerivat tegevust ja toetuseid peetakse vajalikuks ja abistavaks.
 
Tallinna linna poliitika on sotsiaalsete probleemide ennetamine ja toimetuleku tagamine kõigile inimestele, just seetõttu on linn varem ka ise oma eelarvest ostnud ja jaganud toidupakke. Näiteks 2014 – 2015 aastal jaotati linnaosas keskmiselt mitu sada toidupakki kuus.
 
Üks komplekt Euroopa Liidu toidupakki sisaldas 16 kg toiduaineid ja selle hulgas oli tatart, jahu, manna, riisi, rosinaid, rapsiõli, suhkrut, veiselihakonserve, kanalihakonserve, sprotid õlis konserve, purgisuppi, šokolaadi, müslit ja kohvi. Järgmine kord jagatakse toidupakke oktoobri teisest poolest detsembri teise pooleni.
 
Pakkide kõrval on tähtis abi ka supiköögi töö korraldamine. Talongide alusel toitlustati eelmisel aastal Lasnamäe supiköögis Pae 19 vähekindlustatud kliente 4 252 korral. Igal nädalal jagatakse 35 Toidupanga abipakki.
 
Kokkuvõttes näitavad kõik märgid seda, et Eesti vajab sotsiaalsemat poliitikat ja valitsust. Me ei tohi lähtuda külmalt eelarve ridadest, vaid nägema selle taga inimest. Vaja on teha riiklikul tasemel rohkem reaalseid otsuseid, mis parendavad inimeste toimetulekut ja vastavad tegelikele vajadustele. Riik peab samuti hakkama võitlema vaesuse vastu!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar