23 jaanuar 2019

Lasteaiakoht olgu tasuta

Õiglane riik toetab lapsi, noori ja perekondi. Selle tagamiseks on vajalik teha mitmeid olulisi otsuseid - igale lapsele tuleb tagada tasuta lasteaiakoht ja üks tasuta huviring. Hiljuti avaldatud' OECD haridusstatistika kogumik toob esile, et Eestis on alus- ja põhihariduse saamise võimalused teiste riikidega võrreldes väga õiglased. Tahame veelgi edasi liikuda ja ka alushariduse kättesaadavust parandada, sest nagu OECD kinnitab, on see kõige parem viis jõuda tõepoolest iga lapseni. Selleks soovime muuta lasteaiad täielikult tasuta kättesaadavaks.

Riigi ülesanne on üldisemalt toetada kõiki piirkondi nende asendist tulenevate majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning piirkondadega samaväärse tehnilise taristu (teed, sadamad, elektrivarustus, kiire internet, ühistransport jms), sotsiaalse infrastruktuuri (koolid, lasteaiad, spordi-, kultuuri-, tervisekeskused jms) ning oluliste avalike teenuste kättesaadavuse tagamisel.

Vabariigi Valitsus on juba tõstnud lasteaedade küsimused prioriteetseks, näiteks eraldas 2018. aastal kohalikele omavalitsustele lisaraha, et tõsta lasteaiaõpetajate palka. Lasteaiad peavad olema hariduse lahutamatu osa, mistõttu võtame kursi üldisele tasuta lasteaiaharidusele ja laiendame lastehoiuteenuseid, et võimaldada vanematel aktiivselt töötada ja õppida.

Kui mõned aastad tagasi mindi üle tasuta kõrgharidusele, siis nüüd on aeg muuta lasteaiad samuti täielikult tasuta kättesaadavaks. Lapsevanematele ei tohiks panna kohustust otsustada, kas neil on üldse võimalik panna oma last lasteaeda või mitte. Teeme üheskoos siin muudatuse ja jõuliselt liigume õiglasema süsteemi poole edasi.

Sellega lahendaksime probleemi, et kõik lapsed saaksid juba praegu väga kvaliteetset alusharidust oma elutee alguses. Lasteaiakoha maksustamine ei ole meie tulevikku arvestades mõistlik ja otstarbekas - riik peab leidma vajalikud rahalised vahendid ja tagama tasuta lasteaiakoha igale lapsele.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar